Salgs- og leveringsbetingelser

Priser
Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift og frakt dersom annet ikke er spesifisert.
Det taes forbehold om at Riverton har rett til å justere ordresummen dersom valutakurser, fraktrater, volum og forhold som påvirker prisen endres vesentlig.

Levering
Levering skjer EXWORKS Drammen om annet ikke er avtalt. Risiko går over til kjøperen når varen er levert fraktfører. Leveringstid er normalt 2-5 virkedager og avtales i hvert enkelt tilfelle og angis i ordrebekreftelsen. Er ikke dette avtalt er leveringstid i odrebekreftelsen å anse som veiledende.

Betalingsbetingelser
Netto pr. 10 dager etter kredittvurdering, dersom annet ikke er avtalt.
Forskuddsbetaling for nye kunder.
Overskrides betalingsfristen har Riverton krav på lovens forsinkelsesrente.

Salgspant
Riverton har salgspant i leverte produkter til sikkerhet for hele kjøpesummen, jmf. panteloven §§ 3-14 til 3-22.

Reklamasjon
Kjøper skal reklamere skriftlig innen 7 virkedager på levert produkt etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget.