HSEQ

Riverton er aktive i handling – vi tar HSE og kjemikalier på største alvor.

Generelt om SDS
Selv om de fleste av våre produkter ikke inneholder merkepliktige stoffer, så må det for alle stoffblandinger foreligge et utarbeidet sikkerhetsdatablad som inneholder alle nødvendige helse- og sikkerhetskrav og anbefalte vernetiltak du trenger ved bruk av kjemikalier. Dette kalles i dag SDS eller Sikkerhetsdatablad (tidligere kalt helse- miljø og sikkerhetsdatablad og HMS-datablad)

Rutiner
Riverton er aktive i handling – det betyr at vi ikke bare stiller SDS til rådighet;
– Alle nye kunder får uoppfordret tilsendt SDS med forsendelsen i to kopier – en kopi til forbrukeren og en kopi til bedriftens stoffkartotek i tillegg til digitalt dersom vi har e-postadresse. (Fra 01.01.2018 forsvant kravet om stoffkartotek i papirformat for arbeidere og verneombud – men vi anbefaler fortsatt bruk av papirformat for arbeideren da vi mener tilgangen vil være raskere og enklere ved eventuelle uhell på arbeidsplassen)
– Alle eksisterende kunder som har handlet av oss i løpet av de siste 12 måneder får uoppfordret tilsendt SDS ved reviderte utgaver
– Vi tilbyr våre kunder laminerte seksjoner av SDS de selv ønsker skal henge synlig for brukeren av produktene
– Vi er aktive mot kunden og kundens HMS-ansvarlig; vi brenner for å levere produkter som er helse- og miljøvennlige, og det er naturlig for oss i enhver sammenheng å hjelpe kunden med å redusere bruken av farlige kjemikalier og stoffblandinger

Regelverk
– Alle våre SDS er oppdatert og i henhold til gjeldende krav, blant annet REACH og CLP
– Alle våre SDS er utarbeidet av godkjent 3.part, så som Essenticon/EcoOnline
– Riverton er registrert hos Miljødirektoratets PIB (produktinformasjonsbanken), CoBuilder / ProductXchange (med BREEAM NOR-filter) og EcoOnline


Vi er på ingen måte eksperter på SDS og stoffblandinger, men vi gjør vårt beste for å etterkomme regelverk og krav. Skulle du likevel oppdage feil eller at du ønsker mer informasjon så ta kontakt med oss for en prat. Vi er transparente og åpne i dialog.