HMS og kvalitet

Ansvar for mennesker og miljø
Vårt mål er å tilby produkter som ivaretar menneskers helse og miljø – uten at det går på kompromiss med kvalitet, effektivitet og egenskaper.

Flere av våre kunder er sertifisert iht ISO 14001 og ISO 45001 og har et sterkt fokus på arbeidsmiljø, helse og miljø, og flere har en nullvisjon når det gjelder ulykker og skader på arbeidsplassen. Da er det godt å vite at Riverton har det samme fokuset for våre kunder.

 

Generelt om SDS Sikkerhetsdatablader
Selv om de fleste av våre produkter ikke inneholder merkepliktige stoffer, så må det for alle stoffblandinger foreligge et sikkerhetsdatablad som inneholder alle nødvendige helse- og sikkerhetskrav og anbefalte vernetiltak. Dette kalles i dag SDS eller Sikkerhetsdatablad (tidligere kalt helse- miljø og sikkerhetsdatablad og HMS-datablad).

Rutiner
Riverton er aktive i handling:
– Alle nye kunder får tilsendt SDS med forsendelsen i to kopier
– Alle kunder som har handlet av oss i løpet av de siste 12 måneder får uoppfordret tilsendt SDS ved reviderte utgaver
– Vi tilbyr våre kunder laminerte seksjoner som kunden selv ønsker skal henge synlig for brukerne
– Fra 01.01.2018 forsvant kravet om stoffkartotek i papirformat, men vi oppfordrer fortsatt bruk av papirformat da vi mener tilgangen vil være raskere og enklere ved et eventuelle uhell
– Vi er aktive mot våre kunder da vi brenner for å levere produkter som er helse- og miljøvennlige, og det er naturlig for oss i enhver sammenheng å hjelpe kunden med å redusere bruken av farlige kjemikalier

Regelverk
Alle våre SDS er oppdatert i henhold til gjeldende lover og krav, blant annet REACH og CLP, og er utarbeidet av godkjent og uavhengig tredjepart. Riverton er registrert hos CoBuilder / ProductXchange (med BREEAM NOR-filter) og EcoOnline.


 Skulle du oppdage feil eller at du ønsker mer informasjon så ta kontakt med oss for en prat. Vi er transparente og åpne i dialog.