X-1R Metallbehandler består partikkeltest

X-1R ble løsningen på kundens ekstreme krav til partikkelfritt smøremiddel som samtidig forhindret skjæring av gjenger.

En av våre kunder innen offshore/subsea, som ønsker å være anonym, sendte inn X-1R MCR til partikkeltest hos Invicta Olje Laboratorium i Oslo.

De hadde et uløst problem med smøring av gjenger til et spesielt system som må være tilnærmet partikkelfritt. Konsekvensene er store dersom det lekker eller kommer faste partikler inn i dette systemet via gjengene. Kunden beskrev det slik: “se for deg en steril tank på 1000l, ett nys inn i den tanken og du har for mye partikler”.

Problemet var at de ikke klarte å oppdrive et produkt på markedet som var fritt for faste partikler og som samtidig forhindret at gjengene skar seg ved for kraftig moment. Løsningen ble X-1R MCR Metallbehandler.

Kunden ønsker i utgangspunktet å fremstå som anonym, men testanalyse kan fremvises ved seriøse henvendelser, og har du en lignende utfordring ta kontakt med oss for mer informasjon.