Sikkerhetsdatablader

Ved mistanke om forgiftning ring Giftinformasjonssentralen på telefon 22 59 13 00 eller 112 ved akutte tilfeller. Ha det aktuelle sikkerhetsdatabladet tilgjengelig.

If poisoning is suspected, please call the Directorate of Health and Social Affairs on phone number +47 22 59 13 00 or 112 in case of emergency. Have the relevant safety data sheet available.

Klikk her for mer informasjon om våre rutiner og SDS.

 

Simson – ISR 70-03
 Simson – ISR 70-08
Simson – MSR CA
Simson – MSR BC
Simson – MSR DC
Simson – Primer Prep P
Simson – Primer Prep M