Sikkerhetsdatablader

Ved mistanke om forgiftning ring Giftinformasjonssentralen på telefon 22 59 13 00 eller 112 ved akutte tilfeller. Ha det aktuelle sikkerhetsdatabladet tilgjengelig.

If poisoning is suspected, please call the Directorate of Health and Social Affairs on phone number +47 22 59 13 00 or 112 in case of emergency. Have the relevant safety data sheet available.

Klikk her for mer informasjon om våre rutiner og SDS.

 

Nordic – NS37 Montasjelim
Nordic – Wipes Industry 150