Hygiene, HMS

Nordic – Wipes Industry 150
Nordic – Wipes Industry 150

Hånd- og rengjøringsservietter

OK – 21 Kryssdesinfeksjon
OK – 21 Kryssdesinfeksjon

Kryssdesinfeksjon til overflater

AKS – Støvbindemiddel Granulat
AKS – Støvbindemiddel Granulat

Et enestående feiegranulat som binder støv

OK – 175 Avløpsåpner
OK – 175 Avløpsåpner

Meget effektiv flytende avløpsåpner