RIVERTON AS 

Norsk eneimportør av X-1R 

 Telefon: 815 11 111

Helse, miljø og sikkerhet

Riverton sitt HMS-fokus er BEDRE HELSE for våre kunder

Riverton har en proaktiv tilnærming når det kommer til ivaretakelse av helse og vi bruker aktivt vår kunnskap til å beskytte våre kunder mot helsefarer. Markedet innen kjemisk-tekniske produkter og sikkerhetsdatabladenes innhold er for mange uoversiktelig. Uvitende taes det i bruk produkter som gir negative miljøpåvirkninger og som på sikt vil kunne forårsake og forsterke utviklingen av dårlig helse. Vi hjelper derfor våre kunder til å velge riktige produkter og enklere forstå elementer som toksilogiske- og økologiske opplysninger, eksponeringskontroll og fareidentifikasjoner (CLP). 

 

Spesielt for ISO 9001:2008 sertifiserte bedrifter bidrar vi med betydelige fordeler. Både for menneskene og det administrative rundt HMS/HSE. Synergiene er mange. 

 

Riverton er registrert hos ECOonline og CoBuilder med sikkerhetsdatablader for X-1R. 

 

Design by: www.diablodesign.eu