RIVERTON AS 

Norsk eneimportør av X-1R 

 Telefon: 815 11 111

Etiske retningslinjer

Refleksjon over egen praksis

 

 

Vårt mål med etiske retningslinjer er å skape en felles kultur som skal stimulere til refleksjon over egen praksis. Etiske retningslinjer får bedre forankring og større oppmerksomhet når reglene får fokus av alle involverte. 

 

Riverton sitt forhold til kunder, samarbeidspartnere, offentlige instanser, leverandører og konkurrenter

 

- Vi skal utøve generell god forretningsskikk ved å være etterrettelige, ansvarlige og ærlige 
- Vi skal holde avtaler og forpliktelser 
- Vi skal omtale våre konkurrenter på en ryddig og respektfull måte

 

Design by: www.diablodesign.eu