RIVERTON AS 

Norsk eneimportør av X-1R 

 Telefon: 815 11 111

PSL-EL - Elektrospray

Penetrerende, smørende, rensende og rustløsende elektrospray

 

Forpakninger: 100ml (spray)

Antall per kartong: 12stk

Sikkerhetsdatablad: Aerosol

GTIN-nummer: 100ml - 7090031643003

EL-nummer: 88 381 02

 

__________________________________________

EGENSKAPER

- Tyntflytende med unike additiv-komponenter og X-1R MCR

- Kan brukes direkte på elektriske strømførende anlegg

- Tåler høye temperaturer

- 100% silikonfri og ingen løsemidler, merkepliktige stoffer eller faste partikler av noe slag

- Ekstremt krypende og penetrerende

- Smører og beskytter el-komponenter mot fukt, korrosjon og danner en rustbeskyttende barriere

- Løsner vanskelige og tungt fastrustede deler

- Ingen negativ påvirkning på ømfintlige kunstmaterialer, plast eller gummi

- Minimal avdunsting

- Sterkt fuktavvisende og fuktutdrivende

- Meget lettpåførlig og brukervennlig

- Ingen kraftig eller sterk lukt

- Metallbehandlende

 

BRUKSOMRÅDER

- Alle elektriske miljøer hvor man vil smøre og beskytte med langtidsvirkning

- Beskytter ømfintlige el-systemer mot korrosjon, gnist og overslag

- Løsner lysstoffrør i lysarmaturer og andre fastsittende komponenter

- Perfekt som konserveringsolje

 

Noen fordeler

- Helse- og mijøvennlig

- Redusert lagerhold

- Sparer tid og penger

- Reduserer feilbruk

- Enorme bruksområder, ett produkt til alt

- Utvidede- og forlengede smøreintervaller

 

Helse- og miljøaspekt

- Ikke klassifiert som brann, helse eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk 

- Ingen kjente allergifremkallende egenskaper
- Ingen kjente kreftfremkallende egenskaper

 

 

Design by: www.diablodesign.eu