RIVERTON AS 

Norsk eneimportør av X-1R 

 Telefon: 815 11 111

PSL - Universal smøring og rustløser

Penetrerende, smørende og rustløsende

 

 

Forpakninger: 400ml (spray), 5l, 25l, 208l

Antall per kartong: 12stk (400ml), 3stk (5l)

Sikkerhetsdatablad: Aerosol | Løsvekt

GTIN-nummer: 400ml - 7090031642013
Delenummer hos AKER Subsea: 400ml - 
10170930

 

__________________________________________

EGENSKAPER

- Tyntflytende med unike additiver og X-1R MCR

- Ingen løsemidler, merkepliktige stoffer eller faste partikler, 100% silikonfri

- Tåler høye temperaturer

- Ekstremt krypende og penetrerende

- Smører og beskytter mot fukt, korrosjon og danner en rustbeskyttende barriere

- Sterkt fuktavvisende og fuktutdrivende

- Løsner raskt og enkelt vanskelige og tungt fastrustede deler

- Ingen negativ påvirkning på ømfintlige kunstmaterialer, plast eller gummi

- Minimal avdunsting

- Meget lettpåførlig og brukervennlig
- Svak sitrusduft

- Metallbehandlende

- Beskytter og smører elektriske komponenter

 

BRUKSOMRÅDER

- Alle steder hvor man vil smøre og beskytte med langtidsvirkning

- Alle steder hvor man trenger å løse opp tungt fastrustede deler, bolter, skruer etc

- Alle typer kjøretøy, maskiner, deler, verktøy, låser, gangjern, åpne overføringer, wire mm

- Fukt- og korrosjonsbeskyttelse før overflatebehandling

- Beskyttelse av deler som står utendørs, skal lagres, transporteres eller vinterlagres

- Avfetting av ømfintlige maskiner, type trykkpresser (tørk av)

- Perfekt som konserveringsolje

- Beskytter ømfintlige el-systemer mot korrosjon, gnist og overslag

Noen fordeler

- Helse- og mijøvennlig

- Redusert lagerhold

- Sparer tid og penger

- Reduserer feilbruk

- Enorme bruksområder, ett produkt til alt

- Utvidede- og forlengede smøreintervaller

 

Helse- og miljøaspekt

- Ikke klassifiert som brann, helse eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk 

- Ingen kjente allergifremkallende egenskaper
- Ingen kjente kreftfremkallende egenskaper

 

 

Design by: www.diablodesign.eu