RIVERTON AS 

Norsk eneimportør av X-1R 

 Telefon: 815 11 111

HTC - Høytrykk smørespray

Høytrykkspray med vedheftende egenskaper

 

Forpakninger: 400ml (spray), 5l, 25l, 208l

Antall per kartong: 12stk (400ml), 3stk (5l)

Sikkerhetsdatablad: AerosolLøsvekt

GTIN-nummer: 400ml - 7090031643003

__________________________________________

EGENSKAPER

- Kraftig vedheftende høytrykkspray med unike additiver og X-1R MCR

- Temperaturstabil

- Ingen løsemidler, merkepliktige stoffer eller faste partikler, 100% silikonfri

- Spray/dusjlengde er 1,5m - 2m

- Unike smørende egenskaper

- Særdeles god penetreringsevne

- Smir, herder og minsker friksjon og slitasje

- Tåler ekstreme trykk og heftige bevegelser

- Danner heldekkende og beskyttende barriere

- Ekstremt fuktavvisende, fuktutdrivende og korrosjonsbeskyttende

- Metallbehandlende

- Aktiv over lang uten fare for avdunsting

 

BRUKSOMRÅDER

- Alle steder hvor det kreves en kraftigere smørespray enn X-1R PSL

- Smøring av alle typer mekanisk utrustning, kjeder, glideflater, gangjern, kranbommer mm

 

Noen fordeler

- Helse- og mijøvennlig

- Redusert lagerhold

- Sparer tid og penger

- Reduserer feilbruk

- Enorme bruksområder

- Utvidede- og forlengede smøreintervaller

 

Helse- og miljøaspekt 

- Ikke klassifiert som brann, helse eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk 

- Ingen kjente allergifremkallende egenskaper
- Ingen kjente kreftfremkallende egenskaper

 

 

Design by: www.diablodesign.eu